"Team Baaraas Princess Cathrine"

"Princess Cathrine" kalt Mango er en sort storpuddeltispe etter en fawn mor og sort far. Håpet er at Mango vil vokse til å bli en vakker tispe som kan benyttes i avl. Mango bor i Innlandet og trives godt der hos sin forvert!


Født: 25.08.21

https://www.dogweb.no/dogweb/dw/openPage/hundIndex.html?HUID=NO62158%2F21

Far: Sol´s Amazing Mr. Spirit


Mor: Bach Lærkegård Ottawa Otilia